Semahane

Proje Detayları

Mevleviliğin Konya’dan sonraki ikinci merkezi olan ve bizzat Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin arsasını berlirleyerek meydana getirdiği; derviş odaları, matbah, semahane, mezarlık yeri ve aşevinden oluşan Mevlevihane, Afyonkarahisar için önemli bir ziyaret noktası ve tanıtım merkezi olmaya devam etmektedir.

Altmışlı yıllara kadar bizzat sema yapılan daha sonra tamamen namazgah içinde kalan Sema kısmı Semahane işlevini yitirmişdir,  Bu proje ile amacımız Semahane’ye tekrar işlev kazandırmaktır.